A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

“Nghiên cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng trong các vụ án hình sự phục vụ công tác giám định ADN

“Nghiên cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng trong các vụ án hình sự phục vụ công tác giám định ADN

“Nghiên cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng trong các vụ án hình sự phục vụ công tác giám định ADN

 • Nhan đề :
 • “Nghiên cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng trong các vụ án hình sự phục vụ công tác giám định ADN
 • Tác giả :
 • Đặng Thị Thu Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật
 • Từ khóa :
 • Giám định ADN,Phương pháp tách chiết ADN,Vết máu
 • Số trang :
 • 78 tr.
Tải file tóm tắt “Nghiên cứu một số phương pháp tách chiết ADN từ dấu vết máu trên các vật mang là vải sau khi bị giặt bằng xà phòng trong các vụ án hình sự phục vụ công tác giám định ADN

File Tóm tắt

Online: 199
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})