A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

Blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

 • Nhan đề :
 • Blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới
 • Tác giả :
 • Melanie Swan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Số trang :
 • 228 tr.
Tải file tóm tắt Blockchain khởi nguồn cho một nền kinh tế mới

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,891
})