A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Bộ luật lao động:hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Bộ luật lao động:hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

Bộ luật lao động:hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

 • Nhan đề :
 • Bộ luật lao động:hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động
 • Tác giả :
 • Quang Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao Động
 • Từ khóa :
 • Luật lao động,Hướng dẫn
 • Số trang :
 • 416 tr.
Tải file tóm tắt Bộ luật lao động:hướng dẫn thực hiện thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,889
})