A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

 • Nhan đề :
 • Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy
 • Tác giả :
 • Lê Quang Diễn;Nguyễn Thị Minh Nguyệt;Phan Huy Hoàng
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Bách Khoa Hà Nội
 • Từ khóa :
 • Công nghiệp,Giấy,Sản xuất
 • Số trang :
 • 294 tr.
Tải file tóm tắt Các phương pháp hiện đại sản xuất vật liệu xơ sợi cho ngành công nghiệp giấy

File Tóm tắt

Online: 189
Lượt truy cập: 19,734,809
Số lượt tải: 2,032,673
})