A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano Pt bằng phương pháp ăn mòn laser

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano Pt bằng phương pháp ăn mòn laser

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano Pt bằng phương pháp ăn mòn laser

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano Pt bằng phương pháp ăn mòn laser
 • Tác giả :
 • Cao Thị Huyền
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Hạt nano Pt,Chế tạo,Tính chất quang,Phương pháp ăn mòn laser
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano Pt bằng phương pháp ăn mòn laser

File Tóm tắt

Online: 125
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})