A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn hợp kim CdS1-xSex

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn hợp kim CdS1-xSex

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn hợp kim CdS1-xSex

 • Nhan đề :
 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn hợp kim CdS1-xSex
 • Tác giả :
 • Dương Thị Thanh Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • CdS1-xSex,Nano tinh thể bán dẫn,Chế tạo,Tính chất quang
 • Số trang :
 • 68 tr.
Tải file tóm tắt Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn hợp kim CdS1-xSex

File Tóm tắt

Online: 501
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})