A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung

Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung

 • Nhan đề :
 • Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung
 • Tác giả :
 • Trần Hồng Hạnh;Nguyễn Văn Minh;Bùi Thị Bích Lan
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học xã hội
 • Từ khóa :
 • Sinh kế,Dân tộc thiểu số,Biên giới,Việt Nam
 • Số trang :
 • 419 tr.
Tải file tóm tắt Chuyển đổi sinh kế của các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới Việt Trung

File Tóm tắt

Online: 596
Lượt truy cập: 21,603,000
Số lượt tải: 2,045,351
})