A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường

Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường

Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường

 • Nhan đề :
 • Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường
 • Tác giả :
 • Manabu Sato;Masaaki Sato;Khổng Thị Diễm Hằng dịch
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư Phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Học tập,Đổi mới,Nhà trường
 • Số trang :
 • 171 tr.
Tải file tóm tắt Cộng đồng học tập: mô hình đổi mới toàn diện nhà trường

File Tóm tắt

Online: 73
Lượt truy cập: 20,180,778
Số lượt tải: 2,035,827
})