A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum

Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum

Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum

 • Nhan đề :
 • Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum
 • Tác giả :
 • Nguyễn Khắc Sử;Nguyễn Gia Đối;Nguyễn Trường Đông;Lê Hải Đăng;Phan Thanh Toàn;Phan Thanh Sơn;Nguyễn THị Hảo;Nguyễn Sơn Ka
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học Xã hội
 • Từ khóa :
 • Văn hóa Tiền Sơ,Hồ Plei Krông,Kon Tum
 • Số trang :
 • 770 tr.
Tải file tóm tắt Dấu ấn văn hóa tiền - sơ sử vùng lòng hồ Plei Krông, Kon Tum

File Tóm tắt

Online: 129
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,067
})