A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

 • Nhan đề :
 • Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học xã hội
 • Từ khóa :
 • Định kiến,Giới,Cán bộ nữ,Lãnh đạo,Hội nhập quốc tế
 • Số trang :
 • 275 tr.
Tải file tóm tắt Định kiến giới đối với cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong bối cảnh hội nhập Quốc tế

File Tóm tắt

Online: 7
Lượt truy cập: 16,281,320
Số lượt tải: 1,967,899
})