A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Đối mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Đối mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Đối mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 • Nhan đề :
 • Đối mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Thu Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Công tác xã hội,Kinh tế thị trường,Hội nhập quốc tế
 • Số trang :
 • 383
Tải file tóm tắt Đối mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 15,932,054
Số lượt tải: 1,964,953
})