A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội

Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội
 • Tác giả :
 • Phạm Duy Đức;Vũ Phương Hậu
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Văn hóa thông tin
 • Từ khóa :
 • Ngành công nghiệp văn hóa,Xây dựng,Phát triển,Hà Nội
 • Số trang :
 • 321 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa thủ đô Hà Nội

File Tóm tắt

Online: 98
Lượt truy cập: 15,932,054
Số lượt tải: 1,964,953
})