A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Dealing with difficult people= Cẩm nang quản lý hiệu quả - Làm việc với người khó tính

Dealing with difficult people= Cẩm nang quản lý hiệu quả - Làm việc với người khó tính

Dealing with difficult people= Cẩm nang quản lý hiệu quả - Làm việc với người khó tính

 • Nhan đề :
 • Dealing with difficult people= Cẩm nang quản lý hiệu quả - Làm việc với người khó tính
 • Tác giả :
 • Ch. Osborne
 • Năm xuất bản :
 • 2007
 • Nhà Xuất bản :
 • Tổng Hợp TPHCM
 • Từ khóa :
 • Quản lý,Con người,Cẩm nang
 • Số trang :
 • 72 tr.
Tải file tóm tắt Dealing with difficult people= Cẩm nang quản lý hiệu quả - Làm việc với người khó tính

File Tóm tắt

Online: 136
Lượt truy cập: 18,528,558
Số lượt tải: 2,016,212
})