A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Mạnh Hà
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Trang trại chăn nuôi lợn,Năng lực sản xuất hàng hóa,Tiêu thụ sản phẩm,Đồng Hỷ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 89 tr.
Tải file tóm tắt Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 607
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})