A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình một số ứng dụng mạng Nơron xây dựng mô hình nhận dạng và dự báo

Giáo trình một số ứng dụng mạng Nơron xây dựng mô hình nhận dạng và dự báo

Giáo trình một số ứng dụng mạng Nơron xây dựng mô hình nhận dạng và dự báo

 • Nhan đề :
 • Giáo trình một số ứng dụng mạng Nơron xây dựng mô hình nhận dạng và dự báo
 • Tác giả :
 • Đinh Văn Nhượng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Khoa học và Kỹ thuật
 • Từ khóa :
 • Mạng nơron,Ứng dụng,Nhận dạng,Dự báo
 • Số trang :
 • 135 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình một số ứng dụng mạng Nơron xây dựng mô hình nhận dạng và dự báo

File Tóm tắt

Online: 117
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,067
})