A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

Giáo trình phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

Giáo trình phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

 • Nhan đề :
 • Giáo trình phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Xuân Trạch;Đỗ Đức Lực
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông nghiệp
 • Từ khóa :
 • Chăn nuôi,Thí nghiệm,Số liệu,Nghiên cứu
 • Số trang :
 • 163 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình phân tích số liệu thí nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi

File Tóm tắt

Online: 117
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,889
})