A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình quản lý dự án

Giáo trình quản lý dự án

Giáo trình quản lý dự án

 • Nhan đề :
 • Giáo trình quản lý dự án
 • Tác giả :
 • Từ Quang Phương
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Đại học Kinh tế quốc dân
 • Từ khóa :
 • Quản lý dự án,Giáo trình
 • Số trang :
 • 327 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình quản lý dự án

File Tóm tắt

Online: 169
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,889
})