A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

 • Nhan đề :
 • Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hồng;Nguyễn Thị Hà;Nguyễn Thị Hằng;Phạm Thị Hồng Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Sinh học,Giảng dạy,Phát triển năng lực,Học sinh
 • Số trang :
 • 231 tr.
Tải file tóm tắt Giáo trình vận dụng các tiếp cận dạy học để phát triển năng lực học sinh trong dạy học sinh học

File Tóm tắt

Online: 313
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})