A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hội thảo quốc tế "phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi"

Hội thảo quốc tế

Hội thảo quốc tế "phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi"

 • Nhan đề :
 • Hội thảo quốc tế "phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi"
 • Tác giả :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Xóa đói giảm nghèo,Dân tộc thiểu số,Phát triển bền vững,Miền núi
 • Số trang :
 • 337 tr.
Tải file tóm tắt Hội thảo quốc tế "phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi"

File Tóm tắt

Online: 192
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})