A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

 • Nhan đề :
 • Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao
 • Tác giả :
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động- xã hội
 • Từ khóa :
 • Thư viện,Quản lý,Hướng dẫn,Kỹ năng
 • Số trang :
 • 435 tr.
Tải file tóm tắt Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao

File Tóm tắt

Online: 109
Lượt truy cập: 15,932,054
Số lượt tải: 1,964,953
})