A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375: 2006

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375: 2006

Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375: 2006

 • Nhan đề :
 • Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375: 2006
 • Tác giả :
 • Bộ Xây dựng
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Xây dựng
 • Từ khóa :
 • Xây dựng,Bê tông cốt thép,Nhà cao tầng,Thiết kế,Động đất
 • Số trang :
 • 154 tr.
Tải file tóm tắt Hướng dẫn thiết kế kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất theo TCXDVN 375: 2006

File Tóm tắt

Online: 103
Lượt truy cập: 15,932,054
Số lượt tải: 1,964,953
})