A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

 • Nhan đề :
 • Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
 • Tác giả :
 • Thị Bảo Ngọc Trần
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Tài Chính
 • Từ khóa :
 • Luật ngân sách nhà nước,Dự toán,Hướng dẫn
 • Số trang :
 • 420 tr.
Tải file tóm tắt Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

File Tóm tắt

Online: 137
Lượt truy cập: 16,274,929
Số lượt tải: 1,967,889
})