A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất

Luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất

 • Nhan đề :
 • Luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất
 • Tác giả :
 • Hữu Đại
 • Năm xuất bản :
 • 2016
 • Nhà Xuất bản :
 • NXB Hồng Đức
 • Từ khóa :
 • Luật pháp,Luật thanh tra,Luật phòng chống tham nhũng,Luật thực hành tiết kiệm,Luật chống lãng phí,Văn bản,Hướng dẫn
 • Số trang :
 • 419 tr.
Tải file tóm tắt Luật thanh tra, luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn mới nhất

File Tóm tắt

Online: 153
Lượt truy cập: 14,217,898
Số lượt tải: 1,935,862
})