A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

 • Nhan đề :
 • Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014
 • Tác giả :
 • Quí Lâm;Kim Phượng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Lao động - Xã hội
 • Từ khóa :
 • Luật pháp,Luật việc làm,Luật lao động,Luật công đoàn,2014
 • Số trang :
 • 427 tr.
Tải file tóm tắt Luật việc làm, Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các chính sách thi hành dành cho người lao động áp dụng năm 2014

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,067
})