A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mạng nơron wavelet ứng dụng cho xấp xỉ phi tuyến

Mạng nơron wavelet ứng dụng cho xấp xỉ phi tuyến

Mạng nơron wavelet ứng dụng cho xấp xỉ phi tuyến

 • Nhan đề :
 • Mạng nơron wavelet ứng dụng cho xấp xỉ phi tuyến
 • Tác giả :
 • Đỗ Tuấn Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Mạng nơron wavelet,Ứng dụng,Xấp xỉ phi tuyến
 • Số trang :
 • 57 tr.
Tải file tóm tắt Mạng nơron wavelet ứng dụng cho xấp xỉ phi tuyến

File Tóm tắt

Online: 367
Lượt truy cập: 10,329,913
Số lượt tải: 1,824,290
})