A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam
 • Tác giả :
 • Nguyễn Đình Bồng;Trần Thị Minh Hà;Nguyễn Thị Thu Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị quốc gia
 • Từ khóa :
 • Quản lý đất đai,Kinh nghiệm,Việt Nam
 • Số trang :
 • 274 tr.
Tải file tóm tắt Mô hình quản lý đất đai hiện đại ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 84
Lượt truy cập: 18,528,558
Số lượt tải: 2,016,217
})