A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Hồng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 • Từ khóa :
 • Cán bộ chủ chốt,Năng lực quản lý,Đại Từ,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 182
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})