A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái: các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho Giám đốc Doanh nghiệp 2014

Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái: các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho Giám đốc Doanh nghiệp 2014

Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái: các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho Giám đốc Doanh nghiệp 2014

 • Nhan đề :
 • Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái: các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho Giám đốc Doanh nghiệp 2014
 • Tác giả :
 • Thùy Linh;Việt Trinh
 • Năm xuất bản :
 • 2014
 • Nhà Xuất bản :
 • Tài chính
 • Từ khóa :
 • Kinh tế,Kinh doanh,Doanh nghiệp,Lãnh đạo,Nghệ thuật,Giám đốc,2014
 • Số trang :
 • 444 tr.
Tải file tóm tắt Nghệ thuật lãnh đạo doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế suy thoái: các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho Giám đốc Doanh nghiệp 2014

File Tóm tắt

Online: 95
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})