A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiệm yếu của phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff chứa toán tử P-Laplace phân thứ trên Rn

Nghiệm yếu của phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff chứa toán tử P-Laplace phân thứ trên Rn

Nghiệm yếu của phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff chứa toán tử P-Laplace phân thứ trên Rn

 • Nhan đề :
 • Nghiệm yếu của phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff chứa toán tử P-Laplace phân thứ trên Rn
 • Tác giả :
 • Nithsavad Vongsy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff,Toán tử P-Laplace phân thứ
 • Số trang :
 • 58 tr.
Tải file tóm tắt Nghiệm yếu của phương trình kiểu Schrodinger Kirchhoff chứa toán tử P-Laplace phân thứ trên Rn

File Tóm tắt

Online: 221
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})