A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng từ trễ của hên mẫu bột Bi1-xSrxFeO3 chế tạo bằng phương pháp SOL - GEL

Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng từ trễ của hên mẫu bột Bi1-xSrxFeO3 chế tạo bằng phương pháp SOL - GEL

Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng từ trễ của hên mẫu bột Bi1-xSrxFeO3 chế tạo bằng phương pháp SOL - GEL

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng từ trễ của hên mẫu bột Bi1-xSrxFeO3 chế tạo bằng phương pháp SOL - GEL
 • Tác giả :
 • Khiếu Thanh Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Bi1-xSrxFeO3,Cấu trúc,Đặc trưng từ trễ,Phương pháp SOL - GEL
 • Số trang :
 • 58 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu cấu trúc và đặc trưng từ trễ của hên mẫu bột Bi1-xSrxFeO3 chế tạo bằng phương pháp SOL - GEL

File Tóm tắt

Online: 179
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})