A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc Nano Bạc dị hướng nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt

Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc Nano Bạc dị hướng nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt

Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc Nano Bạc dị hướng nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc Nano Bạc dị hướng nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt
 • Tác giả :
 • Trần Thị Lý
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Trường Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Quang học,Nano Bạc,Tán xạ Raman,Vật lí
 • Số trang :
 • 75 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu chế tạo các cấu trúc Nano Bạc dị hướng nhằm ứng dụng trong tán xạ Raman tăng cường bề mặt

File Tóm tắt

Online: 130
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})