A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)
 • Tác giả :
 • Kiều Thị Trà Giang
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Thực vật,Chi Dương đồng,Thành phần hóa học,Hoạt tính sinh học,Đặc điểm hình thái,Gen matK/ITS
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm hình thái và trình tự vùng gen matK/ITS của một số mẫu cây thuộc chi Dương đồng (Adinandra)

File Tóm tắt

Online: 236
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})