A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hòe
 • Năm xuất bản :
 • 2010
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông Lâm
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp,Trồng trọt,Kỹ thuật trồng trọt,Cây ăn quả,Cam,Quýt,Thái Nguyên
 • Số trang :
 • 99 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm nông - sinh học và khả năng tạo cây tứ bội của một số dòng giống cam quýt tại Thái Nguyên

File Tóm tắt

Online: 159
Lượt truy cập: 8,965,974
Số lượt tải: 1,799,558
})