A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu động học các phân tử Protein trong tế bào sống bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử

Nghiên cứu động học các phân tử Protein trong tế bào sống bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử

Nghiên cứu động học các phân tử Protein trong tế bào sống bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu động học các phân tử Protein trong tế bào sống bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử
 • Tác giả :
 • Nguyễn Vũ Ánh Nguyệt
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Tế bào sống,Phân tử protein,Động học,Phương pháp theo dõi đơn phân tử
 • Số trang :
 • 63 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu động học các phân tử Protein trong tế bào sống bằng phương pháp theo dõi đơn phân tử

File Tóm tắt

Online: 474
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})