A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin trên vật liệu đá ong biến tính bằng plyme mang điện âm

Nghiên cứu hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin trên vật liệu đá ong biến tính bằng plyme mang điện âm

Nghiên cứu hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin trên vật liệu đá ong biến tính bằng plyme mang điện âm

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin trên vật liệu đá ong biến tính bằng plyme mang điện âm
 • Tác giả :
 • Lê Anh Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin,Vật liệu đá ong biến tính,Plyme mang điện âm
 • Số trang :
 • 84 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu hấp phụ kháng sinh Ciprofloxacin trên vật liệu đá ong biến tính bằng plyme mang điện âm

File Tóm tắt

Online: 157
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})