A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện bất thường phục vụ cho giám sát khu vực giới nghiêm của trường Văn hóa I

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện bất thường phục vụ cho giám sát khu vực giới nghiêm của trường Văn hóa I

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện bất thường phục vụ cho giám sát khu vực giới nghiêm của trường Văn hóa I

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện bất thường phục vụ cho giám sát khu vực giới nghiêm của trường Văn hóa I
 • Tác giả :
 • Nguyễn Việt Bắc
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Từ khóa :
 • Kỹ thuật phát hiện bất thường,Xử lý ảnh,Xử lý video,Giám sát,Khu vực giới nghiêm,Trường Văn hóa I
 • Số trang :
 • 61 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện bất thường phục vụ cho giám sát khu vực giới nghiêm của trường Văn hóa I

File Tóm tắt

Online: 178
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})