A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy DDT và sinh Laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu

Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy DDT và sinh Laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu

Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy DDT và sinh Laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu

  • Nhan đề :
  • Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy DDT và sinh Laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu
  • Tác giả :
  • Đào Thị Ngọc Ánh
  • Năm xuất bản :
  • 2009
  • Nhà Xuất bản :
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Từ khóa :
  • Sinh học thực nghiệm,Nấm sợi,Ô nhiễm đất,Thuốc trừ sâu
  • Số trang :
  • 117 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phân loại, khả năng phân hủy DDT và sinh Laccase của chủng nấm sợi phân lập từ đất ô nhiễm hỗn hợp thuốc trừ sâu

File Tóm tắt

Online: 383
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})