A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu phát hiện ion kim loại trong nước bằng cấu trúc silic xốp

Nghiên cứu phát hiện ion kim loại trong nước bằng cấu trúc silic xốp

Nghiên cứu phát hiện ion kim loại trong nước bằng cấu trúc silic xốp

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu phát hiện ion kim loại trong nước bằng cấu trúc silic xốp
 • Tác giả :
 • Đặng Đức Toàn
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Vật liệu silic xốp,Ion kim loại,Nước
 • Số trang :
 • 79 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu phát hiện ion kim loại trong nước bằng cấu trúc silic xốp

File Tóm tắt

Online: 158
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})