A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang - từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Mn

Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang - từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Mn

Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang - từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Mn

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang - từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Mn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Chí Huy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • BaTiO3,Mn,Tính chất quang,Tính chất từ
 • Số trang :
 • 54 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu sự chuyển pha cấu trúc và tính chất quang - từ của vật liệu BaTiO3 pha tạp Mn

File Tóm tắt

Online: 186
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})