A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger

Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger

Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger

 • Nhan đề :
 • Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger
 • Tác giả :
 • Vũ Đức Tính
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2,Tính chất quang xúc tác,Nấm Aspergillus Niger
 • Số trang :
 • 65 tr.
Tải file tóm tắt Nghiên cứu tính chất quang xúc tác của màng tích hợp Ca3Mn2O7/TiO2 trên chủng nấm Aspergillus Niger

File Tóm tắt

Online: 128
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})