A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

 • Nhan đề :
 • Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục
 • Tác giả :
 • Trần Kiếm
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Quản lý,Khoa học
 • Số trang :
 • 357 tr.
Tải file tóm tắt Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục

File Tóm tắt

Online: 366
Lượt truy cập: 20,547,863
Số lượt tải: 2,039,846
})