A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích chất lượng điều khiển bền vững cho các hệ tuyến tính phụ thuộc affine theo tham số biến đổi

Phân tích chất lượng điều khiển bền vững cho các hệ tuyến tính phụ thuộc affine theo tham số biến đổi

Phân tích chất lượng điều khiển bền vững cho các hệ tuyến tính phụ thuộc affine theo tham số biến đổi

 • Nhan đề :
 • Phân tích chất lượng điều khiển bền vững cho các hệ tuyến tính phụ thuộc affine theo tham số biến đổi
 • Tác giả :
 • Nguyễn Nam Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
 • Từ khóa :
 • Điều khiển bền vững,Hệ tuyến tính phụ thuộc affine,Tham số biến đổi,Điều khiển máy phát nguồn kép
 • Số trang :
 • 71 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích chất lượng điều khiển bền vững cho các hệ tuyến tính phụ thuộc affine theo tham số biến đổi

File Tóm tắt

Online: 131
Lượt truy cập: 12,857,621
Số lượt tải: 1,856,653
})