A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Vũ Cẩm Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Nông lâm
 • Từ khóa :
 • Chuỗi giá trị chuối tây,Chợ Mới,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 116 tr.
Tải file tóm tắt Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 122
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})