A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Ngân hàng thế giới
 • Năm xuất bản :
 • 2013
 • Nhà Xuất bản :
 • Ngân hàng thế giới
 • Từ khóa :
 • Kinh tế học lao động,Kinh tế thị trường,Lực lượng lao động,Việt Nam
 • Số trang :
 • 143 tr.
Tải file tóm tắt Phát triển kỹ năng: xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 140
Lượt truy cập: 14,514,060
Số lượt tải: 1,939,049
})