A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 • Nhan đề :
 • Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 • Tác giả :
 • Trần Thương
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Ngữ văn,Giảng dạy,Quản lý,Trung học cơ sở,Hạ Long,Quảng Ninh
 • Số trang :
 • 130 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

File Tóm tắt

Online: 124
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})