A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

 • Nhan đề :
 • Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn
 • Tác giả :
 • Lý Quang Tiến
 • Năm xuất bản :
 • 2017
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Sư phạm
 • Từ khóa :
 • Dạy nghề,Quản lý,Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú,Bắc Kạn
 • Số trang :
 • 137 tr.
Tải file tóm tắt Quản lý hoạt động dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng nghề Dân tộc Nội trú Bắc Kạn

File Tóm tắt

Online: 215
Lượt truy cập: 10,329,913
Số lượt tải: 1,824,290
})