A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong các cơ quan đơn vị hàng chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập

Quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong các cơ quan đơn vị hàng chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập

Quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong các cơ quan đơn vị hàng chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập

 • Nhan đề :
 • Quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong các cơ quan đơn vị hàng chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập
 • Tác giả :
 • Quang Minh
 • Năm xuất bản :
 • 2015
 • Nhà Xuất bản :
 • Tài Chính
 • Từ khóa :
 • Kinh phí,Quy định,Cơ chế tự chủ,Hành chính sự nghiệp
 • Số trang :
 • 436 tr.
Tải file tóm tắt Quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí trong các cơ quan đơn vị hàng chính sự nghiệp và sự nghiệp công lập

File Tóm tắt

Online: 174
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})