A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

Tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

Tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam
 • Tác giả :
 • Đỗ Thị Vân Hương;Nguyễn Đăng Tiến;Nguyễn Khanh Vân
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Thái Nguyên
 • Từ khóa :
 • Nông nghiệp,Lâm nghiệp,Phát triển bền vững,Tài nguyên sinh khí hậu,Việt Nam
 • Số trang :
 • 201 tr.
Tải file tóm tắt Tài nguyên sinh khí hậu cho phát triển nông, lâm nghiệp bền vững vùng Đông Bắc Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 107
Lượt truy cập: 14,916,558
Số lượt tải: 1,942,603
})