A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

 • Nhan đề :
 • Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thọ Ánh
 • Năm xuất bản :
 • 2012
 • Nhà Xuất bản :
 • Chính trị Quốc gia
 • Từ khóa :
 • Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Chức năng,Giám sát,Phản biện xã hội
 • Số trang :
 • 261 tr.
Tải file tóm tắt Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay

File Tóm tắt

Online: 163
Lượt truy cập: 19,734,809
Số lượt tải: 2,032,674
})