A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4-Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4-Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4-Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa

 • Nhan đề :
 • Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4-Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Lý
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Vật liệu nano,Fe3O4-Ag,Tổng hợp,Tính chất quang,Phương pháp điện hóa
 • Số trang :
 • 74 tr.
Tải file tóm tắt Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano lai Fe3O4-Ag chế tạo bằng phương pháp điện hóa

File Tóm tắt

Online: 122
Lượt truy cập: 13,489,796
Số lượt tải: 1,925,757
})